Nederlands Diagnostisch Centrum voor Neomoralisme® (NDCN).
Evolutietheorie 2.0
 

Home

Welkom op de website van het Nederlands Diagnostisch Centrum voor Neomoralisme® (NDCN).

Ons gedrag komt voort uit keuzen die we maken, maar deze keuzen worden voor het grootste deel bepaald door onze levensloop of dat van een bedrijf, instelling of zelfs een hele samenleving. Gedrag bepaald onze evolutie en dat van de wereld om ons heen. Gedrag zorgt ervoor, dat we als mensheid blijven voortbestaan of uitsterven.  

Gedragssturing is daarom te belangrijk om ondergeschikt te zijn aan wat dan ook. Vanuit dat oogpunt mogen we ons regelmatig afvragen hoe de stand van zaken is ten aanzien van ons eigen gedrag en hoe zich dat verhoudt met onze sociale omgeving en daarbuiten.  Een soort morele zelftoets dus. De filosofie van het Neomoralisme kan u, uw bedrijf of instelling, het onderwijs of de overheid helpen bij het diagnosticeren van ongewenste gedragsvormen bij individuen en groepen.

*     *     *

Wetenschap is belangrijk voor de vele facetten van onze samenleving en kan een rol spelen op het gebied van onder andere; scholing, opvoeding, gezondheidszorg, criminaliteitsbeheersing, wetgeving, arbeidsontwikkeling en moraliteitsbesef. Omdat vooral de gedragswetenschap even veelzijdig als dynamisch is, is het zaak dat we de juiste conclusies verzamelen om tot een gedragsfilosofie te kunnen komen die waterdicht aansluit op het doel en tevens de vele gedragswetenschappelijke disciplines op elkaar afstemt.

De filosofie van het Neomoralisme voldoet volledig aan deze eisen en laat tevens ruimte voor nieuwe inzichten. Het NDCN stelt zich tot doel om gedragsverandering binnen de samenleving te bewerkstelligen, die zowel het individu als het collectief een positieve en constructieve impuls geven die de gehele samenleving ten goede komt.

 

 * Lees op deze website wat onze visie is en met welke middelen we deze visie gestalte willen geven.