Home

Filosoof, Tekstschrijver, Illustrator, Auteur.

Als filosoof heb ik bepaalde gedachten over het schrijven van teksten. Teksten dienen, zonder uitzondering, altijd een bepaald doel. Om goede teksten te kunnen formuleren is het belangrijk te weten wat het doel van de tekst is. Welke boodschap willen we ermee uitdragen? Is het een gevoel dat we willen overbrengen of behelst het doel een zakelijke toenadering? Willen we er mensen mee omhelzen of juist uitdagen? Wat de intentie ook is, de kunst van het op de juiste manier formuleren van teksten vraagt om veel aandacht. Aandacht voor het doel, maar zeker ook aandacht voor het gevoel.

Op deze website kun je lezen op welke manieren ik mijn schrijfsels inzet in boek- en dichtvorm, poëzie, maar ook in projecten die de samenleving hopelijk een zetje in de goede richting geven. Op deze manier combineer ik mijn filosofische werk, met het sympathieke spel met woorden.


05058

 

 ©2017|EricOckeloen